Skolen sigter på en bred målgruppe inden for nedenstående områder:

 

 - Børn og unge med diagnoser

 - Børn og unge med sociale og emotionelle vanskeligheder

 - Børn og unge med udadreagerende adfærd

 - Børn og unge med indlæringsvanskeligheder

 - Tidligt følelsesmæssigt skadede børn og unge

 

Fælles for målgruppen er et behov for et lille struktureret undervisnings- og behandlingsmiljø. Eleverne kommer som regel fra folkeskolen, hvor de ofte har oplevet nederlag. Som følge deraf mangler eleverne ofte selvtillid, og de har sociale problemer og/eller et lavt fagligt niveau, når de begynder på Mindehøjskolen.

Størstedelen af eleverne er således normaltbegavede med indlæringsvanskeligheder og adfærdsproblemer, der føres tilbage til psykosociale årsager.

I elevgruppens sammensætning tages der højde for faglighed, individuelle problemstillinger og særlige behov.

 

Værdigrundlag