Velkommen til Mindehøjskolen - læring i trygge rammer

Mindehøjskolen er en specialskole/dagbehandlingstilbud, som tilbyder undervisning og socialpædagogisk behandling til børn og unge der af faglige og/eller sociale årsager ikke trives i folkeskolen. Mindehøjskolen har plads til 35 elever i alderen 6-17 år. Eleverne er fordelt i mindre klasser. Hver klasse har tilknyttet et fast lærerteam. Lærerteamet følger klassen gennem hele skoledagen, da dette er medvirkende til at skabe et struktureret og trygt miljø for eleverne.

Som udgangspunkt tilbydes elever at blive transporteret til og fra skolen. Transporten foregår i en af skolens busser, og varetages af skolens personale.

Vi vægter faglighed højt og tilbyder fuld fagpakke i folkeskolens afgangsprøve.  Vi tilrettelægger en individuel og motiverende undervisningen med udgangspunkt i den enkelte elevs faglige niveau og kompetencer. 

Aktuelle Nyheder

 

Hjemmesiden er pt. under opdatering med hensyn til tekst materialet.

Kontakt os

56 50 63 38