Velkommen til Mindehøjskolen - læring i trygge rammer

Mindehøjskolen er en selvejende institution. Skolens indtægter afhænger derfor 100 % af elevbetaling. Samtlige indtægter går til den daglige undervisning og socialpædagogiske indsats (behandlingsdelen), samt drift og vedligeholdelse af bygninger.

Mindehøjskolen er ikke tilknyttet nogen overordnet organisation.

Mindehøjskolen modtager elever fra opholdssteder, plejefamilier og private hjem.

Skolens sigte er, at tilbyde undervisning og socialpædagogisk behandling til børn og unge, hvor mulighederne i folkeskolen er opbrugte.

Aktuelle Nyheder

Skoleåret er godt i gang.

Skoleåret på Mindehøjskolen er godt i gang. I lærergruppen har der fra skolestart været lidt udskiftning, og to nye lærere er nu at finde i flokken.

Idrætslektionerne om fredagen er efter efterårsferien rykket fra Bøgeskoven og ind i svømmehallen i St. Heddinge.

Kontakt os

56 50 63 38